بایگانی‌های تگ: printf

نوشتن تابعی شبیه به printf با عملکرد مشابه

در مطالب قبلی آموزش داده شد که چطور تابعی با آرگومان‌های متغیر بسازیم. در این پست نیز فایلی ضمیمه شده که در آن تابعی شبیه به printf و با نام tiny_printf نوشته شده که عملکردی مشابه به آن دارد (البته با کارایی کمتر). در این مثال تعداد آرگومان‌ها را به تابع ارسال نمی‌کنیم و به […]