بایگانی‌های تگ: Prime Number

برنامه محاسبهٔ اعداد اول

اعداد اول اعدادی هستند که فقط به یک و خودشان بخش‌پذیر هستند و نمی‌توان آن را بصورت ضرب دو عدد طبیعی کوچکتر نوشت. کد زیر اعداد اول بین ۲ تا ۱۰۰ را چاپ می‌کند. با تغییر مقدار ماکروی N می‌توان این دامنه را افزایش یا کاهش داد. خروجی کد بالا: 2 3 5 7 11 […]