بایگانی‌های تگ: Factorial

محاسبهٔ فاکتوریل با استفاده از بازگشت (Recursion)

به کد زیر دقت کنید: در کد بالا فاکتوریل عدد ۵ با استفاده از تابع fact که بصورت بازگشتی عمل می‌کند، چاپ می‌شود. خروجی برنامهٔ بالا عدد ۱۲۰ است. در توابع بازگشتی و یا حلقه‌ها حتما باشد یک شرط توقف (Stop Condition) وجود داشته باشد، وگرنه بازگشت یا چرخش حلقه تا بی‌نهایت تکرار می‌شود. در […]