بایگانی‌های تگ: argv

argc و argv در سی و سی++

argc و argv، آرگومان‌های خط فرمان جهت ارسال به تابع main در سی و سی++ می‌باشند. argc تعداد رشته‌هایی است که argv به آن اشاره می‌کند. argc مخفف کلمهٔ argument count و argv مخفف کلمهٔ argument vector می‌باشد. argc و argv را می‌توان به هر نام دلخواهی تغییر داد. int main(int argc, char *argv[])int main(int […]