بایگانی‌های تگ: ماکرو

پیش‌پردازندهٔ ماکرو (macro)

به خطوطی که با علامت هش (hash sign) (#) شروع می‌شوند، پیش‌پردازنده (Preprocessor) می‌گویند. این خطوط دستورات برنامه نیستند و دستورالعمل پیش‌پردازنده هستند. پیش‌پردازنده قبل از شروع ترجمه (Compilation) کد را بررسی می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. پیش‌پردازنده‌ها تنها در یک خط نوشته می‌شوند و به محض اینکه خط جدیدی شروع می‌شود، دستورات […]

تکرار یک جمله بدون استفاده از حلقه و بازگشت و پرش

می‌توانید از ماکرو (macro) برای اینکار استفاده کنید؛ کد زیر عبارت !Hello world را 100 مرتبه چاپ می‌کند: