بایگانی‌های تگ: كنز الفوائد

سخنانی گوهربار از حضرت علی (ع)

بجوی، تا بیابی اُطْلُبْ تَجِدْبجوی، تا بیابی… امام علی (ع) (غرر الحکم و درر الکلم) دنیای فانی اَلدُّنْيَا مُنْتَقِلَةٌ فَانِيَةٌ إِنْ بَقِيَتْ لَكَ لَمْ تَبْقَ لَهَادنیا در حال انتقال (از شخصی به شخص دیگر) و نابود شدنی است؛ اگر برای تو باقی بماند، تو برای آن نمی‌مانی. امام علی (ع) (عيون الحكم و المواعظ، صفحهٔ […]

سخنانی آموزنده از معصومین

برترین عمل أَفْضَلُ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَ إِنْ قَلَّبرترین عمل، بادوام‌ترین آن‌هاست، هر چند اندک باشد. پیامبر اکرم (ص) (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، جلد ۱، صفحهٔ ۶۳) پرستش بازرگانان، بردگان و آزادگان إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً […]