بایگانی‌های تگ: غرر الحکم و درر الکلم

سخنانی گوهربار از حضرت علی (ع)

بجوی، تا بیابی اُطْلُبْ تَجِدْبجوی، تا بیابی… امام علی (ع) (غرر الحکم و درر الکلم) دنیای فانی اَلدُّنْيَا مُنْتَقِلَةٌ فَانِيَةٌ إِنْ بَقِيَتْ لَكَ لَمْ تَبْقَ لَهَادنیا در حال انتقال (از شخصی به شخص دیگر) و نابود شدنی است؛ اگر برای تو باقی بماند، تو برای آن نمی‌مانی. امام علی (ع) (عيون الحكم و المواعظ، صفحهٔ […]

اوج نادانی

غَايَةُ اَلْجَهْلِ تَبَجُّحُ اَلْمَرْءِ بِجَهْلِهِاوج نادانی این است که آدمی به نادانی خود ببالد. امام علی (ع) (غرر الحکم و درر الکلم)

به سخن بنگر؛ امام علی (ع)

لا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ وَ انْظُرْ إِلَى مَا قَالَگوینده (سخنگو) را منگر، گفته (سخن) را بنگر. امام علی (ع) (غرر الحکم و درر الکلم)