بایگانی‌های تگ: شرح عشق

شرح عشق در زبان مولانا

هرچه گویم عشق را شرح و بیانچون به عشق آیم خجل باشم از آن گرچه تفسیر زبان روشنگرستلیک عشق بی‌زبان روشنترست چون قلم اندر نوشتن می‌شتافتچون به عشق آمد قلم بر خود شکافت (مولوی) در نگنجد عشق در گفت و شنیدعشق دریاییست قعرش ناپدید (مولوی) جمله معشوق‌ست و عاشق پرده‌ایزنده معشوق‌ست و عاشق مرده‌ای (مولوی)

تعریف عشق در کلام غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی

فالحب عبارة عن میل الطبع إلى الشی‏ء الملذ، فإن تأکد ذلک المیل و قوی سمی عشقاحبّ عبارت است، از تمایل طبیعی قلبی آدمی بسوی چیزی که لذت‌بخش است و آنگاه که این حبّ، شدت یابد آن را عشق می‌نامند. امام محمد غزالی (إحياء العلوم، جلد ۱۴، صفحهٔ ۴۴) وَ الحُبّ إذَا أفرَطَ، سُمَّیَ عِشقاًمحبت که […]

شرح عشق در زبان حافظ

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید بازورای حد تقریر است شرح آرزومندی (حافظ) یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجبکز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است (حافظ) بشوی اوراق اگر همدرس ماییکه علم عشق در دفتر نباشد (حافظ) سخن عشق نه آن است که آید به زبانساقیا می ده و کوتاه […]