بایگانی‌های تگ: ذوقی اردستانی

نه شکوفه‌ای، نه برگی، نه ثمر، نه سایه دارم

بجَریدهٔ محبت، نتوان نوشت ما راکه بدوزخ جدائی، بَرَد از بهشت ما را نه شکوفه‌ای، نه برگی، نه ثمر، نه سایه دارمهمه حیرتم که دهقان، بچه کار کِشت ما را (ذوقی اردستانی) أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَآیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‌ایم و شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟ […]