بایگانی‌های تگ: حافظ

تازه به تازه نو به نو

مطرب خوش‌نوا بگو، تازه به تازه نو به نوبادهٔ دلگشا بجو، تازه به تازه نو به نو با صنمی چو لعبتی، خوش بنشین به خلوتیبوسه ستان به آرزو، تازه به تازه نو به نو بر ز حیات کی خوری؟ گر نه مدام میخوریباده بخور به یاد او، تازه به تازه نو به نو شاهد دلربای […]

ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم

وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداًو هرگز غیر او را پناهی نخواهی یافت… قرآن کریم، سورهٔ کهف، آیهٔ ۲۷ ای دل بیا که ما به پناه خدا رویم (حافظ)

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد

سالها دل طلب جام جم از ما میکردوانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد گوهری کز صدف کون و مکان بیرون استطلب از گمشدگان لب دریا میکرد مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوشکو به تأیید نظر حل معما میکرد دیدمش خرم و خندان قدح باده به دستو اندر آن آینه صد گونه تماشا میکرد […]

ارزش انسان، نفی ریا، و اصل خاموشی

عده‌ای بصورت آگاهانه تظاهرات مذهبیشان با باطنشان در تضاد است. علت این تظاهرات، امتیازاتی است که می‌خواهند در جامعهٔ دینی کسب کنند. با استناد بقرآن:«يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» (سورهٔ فتح، آیهٔ ۱۱)«با زبان‌هایشان چیزی می‌گویند که در دل‌هایشان نیست»این عمل ریاکارانه را بجهت اغراض دنیوی پوچ انجام می‌دهند؛ تا برای خود جایگاهی دنیوی […]

درد نیست وگرنه طبیب هست

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هستدر غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیستچون من در آن دیار هزاران غریب هست در عشق خانقاه و خرابات فرق نیستهر جا که هست پرتو روی حبیب هست آنجا که کار صومعه را جلوه می‌دهندناقوس دیر راهب و نام صلیب […]

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بوددیده را روشنی از خاک درت حاصل بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاکبر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کردعشق می‌گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود آه از آن […]

شاهِ انجمنِ دلبران

امروز، شاهِ انجمنِ دلبران یکی استدلبر اگر هزار بُوَد، دلْ بَرِ آن یکی است من بهرِ آن یکی، دل و دین داده‌ام به بادعیبم مکن، که حاصلِ هر دو جهان یکی است سوداییانِ عالَم پندار را بگویسرمایه کم کنید، که سود و زیان یکی است خَلقی، زبان به دعویِ عشقش گشاده‌اندای من غلامِ آن که، […]

آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کردتکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایماین قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد دامن دوست به صد خون دل افتاد به دستبه فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفتنسبت […]

IDEهای مناسب برای برنامه‌نویسی

گفتن اینکه کدام IDE بهترین است، کار منطقی‌ای نیست؛ چون هر کس با توجه به نیاز خودش IDE مورد نظر را انتخاب می‌کند. این انتخاب کاملا شخصی است. معمولا افراد معیارهای مختلفی برای این انتخاب دارند؛ شاید به جرئت بتوان گفت که مهم‌ترین معیار، اولین IDE است که برنامه‌نویس از آن استفاده کرده و با […]

شرح عشق در زبان حافظ

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید بازورای حد تقریر است شرح آرزومندی (حافظ) یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجبکز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است (حافظ) بشوی اوراق اگر همدرس ماییکه علم عشق در دفتر نباشد (حافظ) سخن عشق نه آن است که آید به زبانساقیا می ده و کوتاه […]