بایگانی‌های تگ: توکن

توکن (Token)

توکن (Token) در لغت بمعنای: علامت، نشانه، رمز، علامت رمزی، یادآور و یادبود می‌باشد. در واقع توکن چیزی است که نشان‌دهندهٔ چیز دیگری است (چه مادی و چه غیر مادی)؛ مانند یک شیء یا یک مفهوم انتزاعی. مثلا یک هدیه را می‌توان بعنوان یک توکن در نظر گرفت؛ زیرا نشانه‌ای (رمزی) از ارزش قائل شدن […]