بایگانی‌های تگ: باباافضل کاشانی

عزت ز قناعت است و خواری ز طمع

ای دل تو ز هیچ خلق یاری مطلبوز شاخ برهنه سایه داری مطلب عزت ز قناعت است و خواری ز طمعبا عزت خود بساز و خواری مطلب (باباافضل کاشانی)