بایگانی‌های تگ: امام صادق (ع)

ارزش انسان، نفی ریا، و اصل خاموشی

عده‌ای بصورت آگاهانه تظاهرات مذهبیشان با باطنشان در تضاد است. علت این تظاهرات، امتیازاتی است که می‌خواهند در جامعهٔ دینی کسب کنند. با استناد بقرآن:«يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» (سورهٔ فتح، آیهٔ ۱۱)«با زبان‌هایشان چیزی می‌گویند که در دل‌هایشان نیست»این عمل ریاکارانه را بجهت اغراض دنیوی پوچ انجام می‌دهند؛ تا برای خود جایگاهی دنیوی […]

سخنانی آموزنده از معصومین

برترین عمل أَفْضَلُ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَ إِنْ قَلَّبرترین عمل، بادوام‌ترین آن‌هاست، هر چند اندک باشد. پیامبر اکرم (ص) (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، جلد ۱، صفحهٔ ۶۳) پرستش بازرگانان، بردگان و آزادگان إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً […]