بایگانی‌های تگ: امام حسن عسکری (ع)

سخنانی آموزنده از معصومین

برترین عمل أَفْضَلُ الْعَمَلِ أَدْوَمُهُ وَ إِنْ قَلَّبرترین عمل، بادوام‌ترین آن‌هاست، هر چند اندک باشد. پیامبر اکرم (ص) (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر، جلد ۱، صفحهٔ ۶۳) پرستش بازرگانان، بردگان و آزادگان إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً […]