بایگانی‌های تگ: ادیب سمرقندی

حال دنیا و احوال عمر

حال دنیا را بپرسیدم، من از فرزانه‌ایگفت: یا خوابی‌ست یا وهمی‌ست یا افسانه‌ای گفتمش: احوال عمر، ای دل بگو با ما که چیست؟گفت: یا برقی‌ست یا شمعی‌ست یا پروانه‌ای گفتمش این پنج روز عمر چون باید گذشت؟گفت: در حلقی و یا دلقی و یا ویرانه‌ای گفتمش: اینان که می‌بینند، چون دلبسته‌اند؟گفت: یا کورند یا مستند […]