بایگانی‌های تگ: ابن فارض مصری

قلبم با من سخن می‌گوید

قَلْبِي يُحَدِّثُنِي بِأَنَّكَ مُتْلِفِي،رُوحِي فِدَاكَ، عَرَفْتَ أَمْ لَمْ تَعْرِفِقلبم به من می‌گوید که تو قاتل من هستی؛ جانم فدایت باد، چه بدانی و چه ندانی (اهمیتی ندارد). لَمْ أَقْضِ حَقَّ هَوَاكَ إِنْ كُنْتُ الَّذِيلَمْ أَقْضِ فِيهِ أَسيً، وَ مِثْلِيَ مَنْ يَفِياگر از اندوه عشق تو نمیرم حق آن را بجای نیاورده‌ام و هر کس چون […]