بایگانی‌های تگ: إحياء العلوم

تعریف عشق در کلام غزالی و خواجه نصیرالدین طوسی

فالحب عبارة عن میل الطبع إلى الشی‏ء الملذ، فإن تأکد ذلک المیل و قوی سمی عشقاحبّ عبارت است، از تمایل طبیعی قلبی آدمی بسوی چیزی که لذت‌بخش است و آنگاه که این حبّ، شدت یابد آن را عشق می‌نامند. امام محمد غزالی (إحياء العلوم، جلد ۱۴، صفحهٔ ۴۴) وَ الحُبّ إذَا أفرَطَ، سُمَّیَ عِشقاًمحبت که […]