ارزش انسان، نفی ریا، و اصل خاموشی

عده‌ای بصورت آگاهانه تظاهرات مذهبیشان با باطنشان در تضاد است. علت این تظاهرات، امتیازاتی است که می‌خواهند در جامعهٔ دینی کسب کنند. با استناد بقرآن:«يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ» (سورهٔ فتح، آیهٔ ۱۱)«با زبان‌هایشان چیزی می‌گویند که در دل‌هایشان نیست»این عمل ریاکارانه را بجهت اغراض دنیوی پوچ انجام می‌دهند؛ تا برای خود جایگاهی دنیوی […]

درد نیست وگرنه طبیب هست

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هستدر غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیستچون من در آن دیار هزاران غریب هست در عشق خانقاه و خرابات فرق نیستهر جا که هست پرتو روی حبیب هست آنجا که کار صومعه را جلوه می‌دهندناقوس دیر راهب و نام صلیب […]

راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی

راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلیکار پرداز دل و سوز دل و ساز دلی بر سر سدره و بر طوبی و بر شاهق طوردانه و لانه و بال و پر و آواز دلی قبض و بسطی که به عنقای دل آید همه دمچو دفیف است و صفیفش که به پرواز […]

تهی‌دستی و گمانِ پستی

وَ اعْصِمْنِي مِنْ أَنْ أَظُنَّ بِذِي عَدَمٍ خَسَاسَةً، أَوْ أَظُنَّ بِصَاحِبِ ثَرْوَةٍ فَضْلًا، فَإِنَّ الشَّرِيفَ مَنْ شَرَّفَتْهُ طَاعَتُكَ، وَ الْعَزِيزَ مَنْ أَعَزَّتْهُ عِبَادَتُكَ[ای خداوند] و مرا در امان دار از اینکه به تهی‌دستی، گمانِ پستی و فرومایگی برم، یا به ثروتمندی، گمانِ برتر بودن. زیرا شریف کسی است که فرمانبرداری تو، شرافتش بخشیده باشد، و […]

پیش‌پردازندهٔ ماکرو (macro)

به خطوطی که با علامت هش (hash sign) (#) شروع می‌شوند، پیش‌پردازنده (Preprocessor) می‌گویند. این خطوط دستورات برنامه نیستند و دستورالعمل پیش‌پردازنده هستند. پیش‌پردازنده قبل از شروع ترجمه (Compilation) کد را بررسی می‌کند و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. پیش‌پردازنده‌ها تنها در یک خط نوشته می‌شوند و به محض اینکه خط جدیدی شروع می‌شود، دستورات […]

هر بلائی کز تو آید رحمتی است

هر بلائی کز تو آید رحمتی استهر که را فقری دهی آن دولتی است تو بسی زاندیشه برتر بوده‌ایهر چه فرمان است، خود فرموده‌ای زان به تاریکی گذاری بنده راتا ببیند آن رخ تابنده را تیشه، زان بر هر رگ و بندم زنندتا که با عشق تو پیوندم زنند گر کسی را از تو دردی […]

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بوددیده را روشنی از خاک درت حاصل بود راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاکبر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کردعشق می‌گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود آه از آن […]

شاهِ انجمنِ دلبران

امروز، شاهِ انجمنِ دلبران یکی استدلبر اگر هزار بُوَد، دلْ بَرِ آن یکی است من بهرِ آن یکی، دل و دین داده‌ام به بادعیبم مکن، که حاصلِ هر دو جهان یکی است سوداییانِ عالَم پندار را بگویسرمایه کم کنید، که سود و زیان یکی است خَلقی، زبان به دعویِ عشقش گشاده‌اندای من غلامِ آن که، […]

Split کردن یک رشته به یک لیست بوسیلهٔ چندین Delimiter در Qt

برای Split کردن یک رشته به یک لیست بوسیلهٔ چندین Delimiter، می‌توان از کلاس QRegExp کمک گرفت. RegExp مخفف Regular Expression (عبارت با قاعده) می‌باشد و می‌توان از این کلاس جهت جستجو، Replace کلمات، Split و… استفاده نمود. در کد زیر و فایل ضمیمه، می‌توانید چگونگی استفاده از آن را مشاهده کنید.

آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم

دست در حلقه آن زلف دوتا نتوان کردتکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد آن چه سعی است من اندر طلبت بنمایماین قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد دامن دوست به صد خون دل افتاد به دستبه فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفتنسبت […]