برنامه امضاء روشن به زبان C

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ‏

همانطور که قبلا در این صفحه و این صفحه دربارهٔ برنامه‌های امضاء گفته شد، این برنامه‌ها بصورت جمع‌وجور و معمولا رمزآلود نوشته می‌شوند. برنامه امضا‌ء زیر را خودم مدت‌ها پیش نوشتم، که بعد از اجرا ترجمهٔ «بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِیمِ‏» یعنی “In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful” را چاپ می‌کند. مقدار بازگشتی این برنامه هم 19 (0x13) است.

r(_,i){return putchar(!i?_:' '),!i?(putchar('\r'),_):r(_,--i);}main(_){return _=='\66'?' ':r(
main(_+_/_),_)^_["]:dHou=.fo0-)fp*g\202N!.*e-u=.f\203H,,$0+\',;y-u=.f\216I82+04:\207K"]-'!';}

اگر سوالی در خصوص نحوهٔ عملکرد این برنامه داشتید، از طریق ایمیلی که در صفحهٔ «ارتباط» وجود دارد، سوال خود را ذکر کنید.

MD5 checksum:
73a3155a9dbd4ae06cd675a382ce2410 *roshan_signature_program.zip