رشتهٔ محبت

من رشتهٔ محبتِ تو، پاره می‌کنم
شاید گره خورَد، به تو نزدیک‌تر شوم

(ذوقی اردستانی)