نیایش با پروردگار در کلام حضرت امیر (ع)

إِلَهِي مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَ لَا طَمَعاً فِي ثَوَابِكَ وَ لَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ
پروردگارا! من تو را نه بخاطر ترس از آتشت عبادت می‌کنم و نه طمعِ وصول به بهشت، مرا به عبادتِ تو وادار کرده است، بلکه تو را شایستهٔ عبادت دیدم و پرستیدم.

امام علی (ع) (بحار الأنوار، جلد ۴۱، صفحهٔ ۱۴)