معنا و کاربرد اصطلاحات foobar, foo, bar

این اصطلاحات (foobar, foo, bar) را احتمالا بارها و بارها در مثال‌های موجود در اینترنت دیده‌اید. شاید برایتان سوال ایجاد شده باشد که چرا از این کلمات در مثال‌ها استفاده می‌کنند و چه معنایی دارند.

این اصطلاحات و موارد مشابه آن‌ها به‌عنوان Metasyntactic Variables و Placeholder Names در برنامه‌نویسی کامپیوتر استفاده می‌شوند. این اصطلاحات برای نامگذاری موجودیت‌هایی مانند متغیرها، توابع، کلاس‌ها و دستوراتی استفاده می‌شوند که هویت دقیق آن‌ها مهم نیست و فقط برای شرح دادن یک مفهوم به مخاطب مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ مانند مثال زیر که به زبان C نوشته شده:

int max(int foo, int bar)
{
  return foo > bar ? foo : bar;
}

void foo(char *bar)
{
  printf("%s\n", bar);
}

int foobar()
{
  return 19;
}

int main()
{
  printf("%d\n", max(10, 20));
  foo("Hello world!");
  printf("%d\n", foobar());

  return 0;
}