محاسبه سری فیبوناچی به دو روش معمولی و بازگشتی

در علم ریاضی، سری فیبوناچی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمعِ دو عددِ قبلیِ خود به‌دست می‌آیند. البته چند فرمول برای محاسبهٔ جملهٔ nام دنبالهٔ فیبوناچی، بدون استفاده از جملات ماقبل وجود دارد.

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷, ۱۵۹۷, …

این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی، ریاضی‌دان ایتالیاییِ قرن سیزدهم میلادی، نام‌گذاری شده‌است. نسبت جمله n به n – 1 به عدد فی (Golden Ratio) نزدیک می‌شود. نسبت طلائی با ۱۰ رقم اعشار برابر است با: ۱٫۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷

در برنامه نوشته‌شده به زبان C به دو روش معمولی و تابع بازگشتی سری فیبوناچی محاسبه شده است. در روش معمولی از حلقه for استفاده شده و یک متغیر سراسری (Global) به نام N تعریف شده که با تغییر آن امکان محاسبه سری طولانی‌تر اعداد فیبوناچی محیا می‌شود. توجه داشته باشید که دادهٔ int حجمِ ۴ بایت دارد و اگر عدد محاسبه شده بزرگتر از ۴ بایت شود، دچار Overflow می‌شود.

MD5 checksum:
01da211daef1ae4b462d850eb3b69686 *fibonacci.zip